English صفحه اصلی | Email | پيوندها | تماس با ما  

خدمات

شرکت رضوان طيف وسيعي از خدمات را در حوزه هاي زير ارائه مي کند:

 

1-انجام پروژه هاي EPC (طراحي و مهندسي، خريد و مديريت ساخت)

1-1- طراحي و مهندسي

1-2- خدمات خريد و تامين منابع

1-3- مديريت ساخت

2- مشاوره

2-1- طراحي و سازماندهي کسب و کار

2-1-1- برنامه ريزي استراتژيک (راهبردي)

2-1-2- مديريت زنجيره تامين

2-2- مديريت بازار

2-2-1-بازار يابي

2-2-2-مديريت خدمات

2-2-3-مديريت ارتباط با مشتري

2-3-مديريت شرکت و سازمان

2-3-1-ارزيابي سازمان و منابع

2-3-2-مديريت عملکرد و مالي

1-انجام پروژه هاي EPC (طراحي و مهندسي، خريد و مديريت ساخت)

تيم هاي پروژه اي ما راهکارها و پيشنهادهاي سريع، کارآ و هوشمندانه را در زمينه طراحي و مهندسي، خريد و ساخت طرح ها يا سيستم هاي مورد نظر شما در محل طرح ارائه مي کنند. اين راهکارها در حوزه هاي مختلفي از جمله مديريت پروژه، دريافت مجوزها و برآوردهاي مورد نياز، موفقيت لازم را براي طرح به ارمغان خواهند آورد. ما مي توانيم هزينه و ريسک شما را در حد پائيني نگهداريم و شما مي توانيد با در اختيار داشتن تصويري جامع، عملکرد طرح خود را ملاحظه نمائيد.

1-1- طراحي و مهندسي

با افزايش پيچيدگي کارخانه ها و سيستم ها، نياز به شرکتهاي خبره و با تجربه در زمينه طراحي و مهندسي نظير شرکت رضوان بيشتر مي شود. شرکت رضوان با در اختيار داشتن کارشناسان معتبر و امکانات کامل، به عنوان يک مرجع واجد شرايط جهت برآورد نيازهاي طراحي و مهندسي سيستم ها و کارخانجات مطرح مي باشد. مهندسان عمران، مکانيک، شيمي، برق و الکترونيک ما، تمرکز اصلي خود را بر ارائه راه حل هاي ايمن، کارآ و کم هزينه در کليه صنايع پيشرفته قرار داده اند.

بازگشت

1-2- خدمات خريد و تامين منابع

تدارکات و تامين منابع مورد نياز، يکي از کليدي ترين حوزه هايي است که مي تواند زمينه هاي تحقق يا انحراف از برنامه هاي زماني، بودجه اي و کيفيت فعاليتهاي عمراني را فراهم آورد. دانش طراحي، مهندسي، ساخت و ساز و مديريت انباشته شده در شرکت، به عنوان پشتيبان محکمي در ارائه خدمات تدارکات و خريد ما محسوب مي شود.

ديدگاه ما در خريد و تامين منابع مورد نياز بر اصول زير بنا نهاده شده است:

 •  بکارگيري مهارتهاي نوين مذاکره در کمينه سازي هزينه ها 

 • ايجاد ارزش از طريق بکارگيري استراتژي هاي تامين و خريد مصالح ساختماني

 • بهينه سازي مواد و فرآيندها

 • بيشينه سازي منافع مالياتي

 • حفظ اثربخشي و کارآيي فعاليتهاي سايت کاري

 • برپايي کار در طول شب در صورت نياز

 •  

بازگشت

1-3- مديريت ساخت

شما مي توانيد در مديريت فعاليتهاي خود را از مديريت فعاليتهاي فردي و پشتيباني فرآيندهاي اداري تا مديريت جامع پروژه هاي سه و چهار عاملي، با اعتماد کامل به شرکت رضوان بسپاريد. تجارب چند تخصصي شکل گرفته در حوزه هاي طراحي، مهندسي، ساخت و ساز، بازرسي، تعميرات و نگهداري به ما ديدگاه منحصر بفردي در مديريت فعاليتهاي ساخت و ساز اعطا کرده است که مي تواند در ايجاد کارخانجات، تاسيسات و ابنيه ويژه راهگشا باشد.  علاوه بر اين، گواهينامه ها، مهارتها، استانداردها، توانمنديهاي مديريت مالي و  موفقيتهاي ثبت شده در زمينه تحويل بموقع و منطبق بر هزينه هاي برنامه ريزي شده کار، دلايل شهرت شرکت رضوان در عملکرد و کيفيت عالي مي باشد.

 

بازگشت

2- مشاوره

مشاوره مديريت به افزايش سطح عملکرد کسب و کار منجر خواهد شد.

 

2-1- طراحي و سازماندهي کسب و کار

2-1-1- برنامه ريزي استراتژيک (راهبردي)

مشاوران استراتژيک شرکت رضوان در حوزه هاي زير مزاياي بسياري را به همراه مي آورند.

 • استراتژي کسب و کار

ايجاد و اجراي استراتژي هاي خلاقانه و افزايش عملکرد

 • استراتژي IT

بهينه سازي سرمايه گذاري ها، ظرفيت سازي و دستيابي به ارزشهاي فنآوري اطلاعات و ارتباطات براي کسب و کار

 • استراتژي سازمان

همراستا سازي استراتژي هاي سازمان با استراتژي هاي کسب و کار

 • رشد و نوآوري

توسعه اجرايي و بکارگيري استراتژي هاي رشد و نوآوري در سراسر کسب و کار جهت کسب سريع جايگاه سودآور در بازار

 • استراتژي قيمت گذاري و بهينه سازي عايدي

ايجاد، اجرا و پايدارسازي ظرفيت هاي قيمت گذاري پيشرفته از طريق ايجاد چرخه استراتژي، تحليل، تنظيم قيمت و اجرا

 • پايداري

پايدار سازي رشد و بهبود موقعيت سازمان در شرايط اقتصادي، محيطي و اجتماعي 

2-1-2- مديريت زنجيره تامين

تجربيات اندوخته شده شرکت در زمينه مشاوره زنجيره تامين، سرمايه هاي اجرايي ارزشمندي جهت کمک به مشتريان در شناسايي و  حرکت در طول مسير بهبود عملکرد  ايجاد کرده است.

بازگشت

2-2- مديريت بازار

2-2-1-بازار يابي

خدمات بازاريابي به مسئولين بازاريابي و تيم هاي مربوطه از طريق اندازه گيري و بهينه سازي سرمايه گذاري هاي آتي در بازار، رسانه ها، خرده فروشي و ... کمک شاياني نموده و عملکردي عالي و پايدار به ارمغان مي آورد.

تخصص هاي کليدي  ما شامل مديريت رسانه ها، بهينه سازي بازاريابي الکترونيکي، اندازه گيري و بهينه سازي بازاريابي، بازاريابي بازرگاني و تجاري مي گردد. خدمات بازاريابي با کمک تيم هاي کاملا آموزش ديده و با هدف ايجاد  برنامه ها و ظرفيتهاي تحت يک نام و برند تجاري بصورت داخلي و يا بين المللي ارائه مي شود. ظرفيتها مي توانند در قالب يک پروژه و يا بصورت خدمات سفارشي مستقل و يا در قالب سيستم هاي نرم افزاري ايجاد گردند.

 

بازگشت

 

2-2-2-مديريت خدمات

مديريت خدمات به مشتريان کمک مي کند تا عملکرد خدمات پس از فروش خود را بهبود بخشند. مديريت خدمات بعنوان يک رفتار رقابتي با ارزشهاي پايدار، وفاداري مشتريان را افزايش داده و رشد درآمدها را به  ارمغان مي آورد. 

 

2-2-3-مديريت ارتباط با مشتري

مديريت ارتباط با مشتريان فرآيندي است که از طريق پيش بيني اثربخش و برآوردن انتظارات مشتريان و گاها فراتر رفتن از آن منافع بسياري را به سازمان اعطا مي کند.

بازگشت

2-3-مديريت شرکت و سازمان

2-3-1-ارزيابي سازمان و منابع

ُارزيابي سازمان و منابع آن به افزايش اثر بخشي سازماني، سهم بازار و منافع ذينفعان کمک مي کند. به عبارت ديگر اين فرآيند تضمين مي کند که افراد مناسبي با مهارتهاي مورد نياز در پستهاي سازماني درست قرار دارند. ما استراتژي هاي سرمايه انساني مناسبي را به مشتريانمان ارائه خواهيم داد تا منافع بسياري در عملکرد مالي و کسب و کار خود بدست بياورند. ديدگاه کل نگر ما تعامل کليه سطوح سازمان را در ايجاد سازماني خلاق و نوآور تضمين مي کند.

 • مديريت تحول

ما به سازمان کمک مي کنيم تا خود را براي تحولات آتي از طريق مديريت سازمانهاي پيچيده و اجراي فعاليتهاي گذار آماده کند. چنين سازماني براحتي مي تواند پروژه ها و دگرگوني هاي مختلف را با موفقيت پشت سر گذاشته و ارزش افزوده بيشتري در تلاشهاي خود ايجاد کند.

 • مديريت  منابع انساني

جابجايي منابع انساني يک تغيير اساسي در تمرکز، فعاليتها و درآمدها ايجاد خواهد کرد. مديريت منابع انساني بدنبال ارائه خدمات مختلفي نظير استخدام نيروي انساني مجرب با هزينه پائين و افزايش مشارکت و توانمندي آنها مي باشد.

 • مديريت استعدادها و رهبري

مديريت استعداد ها به سازمان کمک مي کند تا سازمان با برپايي و پرورش فرهنگ عملکرد محور علاوه بر بهبود عملکرد فردي، موفقيتهاي کلاني براي کليه بخشها  و نيز کسب و کار به همراه بياورد.

 • تامين امالي

تامين مالي به مديران ارشد شرکت کمک مي کند تا ظرفيتهاي مالي خود را جهت ايجاد عملکرد بالاتر افزايش دهد.

بازگشت

2-3-2-مديريت عملکرد و مالي

 • فعاليتهاي مالي

فعاليتهاي مالي بر خدمات اثر بخش و کارآ جهت ايجاد بنيادي مزيتهاي عملکردي و مالي تمرکز دارد. 

 • مديريت  عملکرد کسب و کار

مديريت عملکرد کسب و کار به سازمان اجازه مي دهد تا استراتژيهاي خود را با اجرا هماهنگ نموده و در پي آن پايداري، بازگشت سرمايه مناسب و امکان مديريت متمرکز  و عملکرد بالا بدست آورد.

 • مديريت اريسک

مديريت ريسک سازمان را قادر مي سازد تا ريسک هاي سرمايه اي خود را شناسايي و اندازه گيري نموده و فرصتهاي ايجاد بازگشت اقتصادي، ايجاد ارزش براي ذينفعان و سهامدارام و عملکرد بالا را تشخيص دهد.

 • مديريت عملکرد نيروي کار

ما به سازمان کمک مي کنيم تا به شکل پايداري اثربخشي، سهم بازار و منافع ذينفعان را با انتخاب صحيح افراد با مهارتهاي مناسب و در پستهاي سازماني مناسب بدست آورند.

بازگشت

   
 معرفی رضوان
   
ساختار رضوان
   
چالشها و ايده ها
   
خدمات
   
سرمايه گذاري در صنايع

 نوين

   
مقالات و گزارشات